Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Centrala a siedziba domu maklerskiego

Ilona Baldyga30 maja 2021Komentarze (0)

Przygotowujemy nasz dom maklerski do startu.

Musimy zatem wiedzieć gdzie będą się mieścić jego siedziba i centrala.

Centrala domu maklerskiego wcale nie musi znajdować się w tym samym miejscu co jego siedziba statutowa.

Centrala a siedziba domu maklerskiego

Siedziba to, zgonie z art. 41 kodeksu cywilnego, miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Natomiast zgodnie z treścią art. 102 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

Za centralę domu maklerskiego uważa się jednostkę organizacyjną domu maklerskiego, w której wykonują w sposób stały działalność członkowie zarządu domu maklerskiego, komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej albo wspólnicy w spółce jawnej lub partnerskiej będącej domem maklerskim.

Z powyższego wynika, że w praktyce może być tak, że centrala, jako jednostka organizacyjna gdzie stale wykonuje się działalność, mieści się zupełnie gdzie indziej (pod innym adresem, a nawet w innej miejscowości) niż siedziba statutowa spółki.

Wymogiem co do położenia centrali jest natomiast jej umiejscowienie na terenie Polski (art. 102 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Umiejscowienie centrali na terenie Polski jest istotne z punktu widzenia praktycznej możliwości sprawowania nadzoru nad wykonywaną w centrali działalnością.

Konsekwencje umieszczenia centrali domu maklerskiego poza granicami Polski

Jeśli centrala, zdefiniowana jak powyżej, mieścić się będzie poza granicami Polski to Komisja Nadzoru Finansowego w toku postępowania o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej odmówi wydania takiego zezwolenia, ponieważ niespełnione są warunki wymagane ustawą.

Centrala poza granicami kraju nie zapewnia prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi, a także nie zabezpiecza interesów klientów (art. 85 ust. 1 pkt. 7) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

W przypadku domu maklerskiego, który posiada już zezwolenie – Komisja Nadzoru Finansowego może zastosować sankcje z art. 167 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czyli cofnąć zezwolenie lub ograniczyć zakres prowadzenia działalności maklerskiej przez dom maklerski, a także nałożyć karę pieniężną.

***

Po przeczytaniu: „Centrala a siedziba domu maklerskiego”, zapraszam również do lektury:

Ilona Bałdyga
ekspert compliance
aplikant radcowski

Photo by Nastuh Abootalebi on Unsplash

***

Dom maklerski może prowadzić również inną, niż maklerska, działalność

Dom maklerski może prowadzić nie tylko działalność maklerską, ale i każdą inną działalność gospodarczą. Inaczej niż inne, regulowane ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, podmioty.

Ustawa nie ogranicza działalności spółki będącej domem maklerskim wyłącznie do działalności regulowanej, a więc w praktyce może ona prowadzić obok działalności maklerskiej również każdą inną działalność na rynku finansowym, jak i działalność nie związaną z tym rynkiem [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: