Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Kapitał założycielski domu maklerskiego

Ilona Baldyga25 maja 2021Komentarze (0)

Dom maklerski może powstać i funkcjonować jako spółka kapitałowa lub spółka osobowa. Jednak wysokość kapitału założycielskiego jest inna niż w wypadku wymogów dla danej spółki działającej w innej branży.

Kapitał założycielski domu maklerskiego

Co to jest kapitał założycielski domu maklerskiego

Kapitał założycielski domu maklerskiego to suma kapitału zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony, kapitału zapasowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz kapitałów rezerwowych z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Zaś w przypadku spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej przez kapitał zakładowy rozumie się sumę wkładów wniesionych do spółki przez jej wspólników.

Wysokość kapitału założycielskiego domu maklerskiego

Wysokość kapitału założycielskiego zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Ogólną zasadą jest, ze minimalna wysokość kapitał założycielskiego domu maklerskiego na prowadzenie działalności maklerskiej to równowartość w złotych 125 000 euro.

Kwota ta wynika z dostosowania się do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE.

Są jednak wyjątki co do wymaganej wysokości kapitału założycielskiego:

 1. równowartość 50 000 euro w złotych – dla domu maklerskiego nie prowadzącego działalności polegającej na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, pod warunkiem, że nie prowadzą działalności wymienionej w punktach 2 i 3 poniżej
 2. równowartość 730 000 euro w złotych – dla domu maklerskiego prowadzącego działalność w zakresie: nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, prowadzenia ASO, prowadzenia OTF (taka wysokość kapitału nie jest wymagana gdy dom maklerski prowadzi działalność nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych wyłącznie w zakresie określonych w szczegółowych przepisach transakcji długoterminowych wyłącznie w zakresie transakcji długoterminowych, a jednocześnie nie świadczy usług w gwarantowania emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, których  przedmiotem są instrumenty finansowe)
 3. równowartość 25 000 euro w złotych – dla domu maklerskiego nie prowadzącego działalności polegającej na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, i który prowadzi jeden lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywaniu tych zleceń na rachunek dającego zlecenie, zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne) będąc jednocześnie agentem ubezpieczeniowym, agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, brokerem ubezpieczeniowym albo brokerem reasekuracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
 4. obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej dla domu maklerskiego nie prowadzącego działalności przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, i prowadzącego jeden lub kilka rodzajów działalności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywaniu tych zleceń na rachunek dającego zlecenie, zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne) oraz nie posiadającego kapitału w wysokości, o której mowa odpowiednio w pkt. 1 lub 3.

Ustalanie równowartości kwoty kapitału w złotych

Równowartość wymaganej kwoty kapitału w złotych ustala się stosując średni kursu euro NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Ilona Bałdyga

Photo by Floriane Vita on Unsplash

***

Sprawy odszkodowań dla klientów firmy umieszczonej na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Ponieważ temat możliwości ubiegania się o odszkodowanie za szkodę, która powstała w wyniku współpracy ze spółką umieszczoną na liście ostrzeżeń publicznych KNF jest ciekawy tak dla podmiotów rynku finansowego jak i dla ich klientów – to dziś dwa bardzo ciekawe orzeczenia w sprawach o odszkodowania – przeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko bankowi, który [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Bałdyga, ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Bałdyga, ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: