Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

AFI

Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, a później prowadzenie działalności przez agenta wiąże się z opłatami wymaganymi przez przepisy. Opłaty wnoszone przez firmę inwestycyjną Wpis agenta firmy inwestycyjnej do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 złotych. Opłatę tę wnosi firma inwestycyjna składając wniosek o wpis do […]

Agent firmy inwestycyjnej (AFI) to podmiot uprawniony do działania w imieniu i na rzecz firmy inwestycyjnej. Żeby nim zostać trzeba po pierwsze zawrzeć umowę z firmą inwestycyjną, następnie dostosować swój sposób działania (procedury, strukturę) do wymogów prawnych, a w końcu uzyskać wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pamiętaj o kosztach […]