Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

dom maklerski ochrona prawna nazwy

Mimo, że funkcjonowanie rynku kapitałowego uregulowane zostało po raz pierwszy w ustawie z 1991 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, to przez długi czas nazwa dom maklerski nie była zastrzeżona tylko dla podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Zmieniło się to 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wszedł w życie […]