Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

opłaty

Jeśli działasz jako pośrednik kredytu hipotecznego lub agent i zamierzasz rozpocząć swoją działalność w innym kraju Unii Europejskiej, to zanim to zrobisz musisz złożyć pisemne zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Co powinno zawierać zawiadomienie do KNF? Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności w innym kraju Unii Europejskiej (tzw. pismo notyfikujące), powinno zgodnie z art. 67 […]

Opłaty wnoszone przy składaniu wniosku Przy składaniu wniosku o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) musisz wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Jeśli wniosek składa pełnomocnik (np. radca prawny) to dodatkowo obowiązuje opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. Firma pokrywa też koszty wszelkich dokumentów, które załączane są do […]

Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, a później prowadzenie działalności przez agenta wiąże się z opłatami wymaganymi przez przepisy. Opłaty wnoszone przez firmę inwestycyjną Wpis agenta firmy inwestycyjnej do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 złotych. Opłatę tę wnosi firma inwestycyjna składając wniosek o wpis do […]