Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

siedziba domu maklerskiego

Przygotowujemy nasz dom maklerski do startu. Musimy zatem wiedzieć gdzie będą się mieścić jego siedziba i centrala. Centrala domu maklerskiego wcale nie musi znajdować się w tym samym miejscu co jego siedziba statutowa. Siedziba to, zgonie z art. 41 kodeksu cywilnego, miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Natomiast zgodnie z treścią art. 102 […]