Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

beneficjent rzeczywisty do kiedy

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 roku spółki są zobowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Do CRBR zgłaszamy beneficjentów spółek: ✔ jawnych ✔ komandytowych ✔ komandytowo-akcyjnych ✔ z ograniczoną odpowiedzialnością, ✔ prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 roku) ✔ akcyjnych […]