Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

O mnie

Witaj na moim blogu!

Jeśli jesteś na moim blogu to prawdopodobnie chcesz rozpocząć działalność lub już działasz na szeroko pojętym rynku finansowym. Mamy zatem coś wspólnego 🙂

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne, mniejsze podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru. Pomagałam dostosowywać działaność do zmieniających się przepisów prawa, a także rozwijać bezpiecznie biznes.

Brałam udział w tworzeniu działu i systemu compliance, przygotowywaniu ram prawnych dla usług i produktów oraz działań marketingowych, przygotowaniu sieci sprzedaży od strony wymogów prawnych, a także przy uzyskaniu licencji maklerskich czy wpisów do rejestrów agentów czy dystrybutorów działających na rynkach finansowych. Wspierałam we wszelkich kontaktach z organami nadzoru.

Teraz jestem w trakcie aplikacji radcowskiej i wspieram prawnie spółki, w tym działające w branży finansowej oraz osoby fizyczne. Nadal darzę sentymentem bliską mi branżę finansową i stąd pojawił się temat mojego bloga.

***