Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Opłaty związane z rejestracją instytucji pożyczkowej w KNF

Ilona Baldyga29 lipca 2020Komentarze (0)

Opłaty wnoszone przy składaniu wniosku

Przy składaniu wniosku o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) musisz wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Jeśli wniosek składa pełnomocnik (np. radca prawny) to dodatkowo obowiązuje opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych. Firma pokrywa też koszty wszelkich dokumentów, które załączane są do wniosku, o których mowa w art. 59ac ustawy o kredycie konsumenckim.

Pamiętaj, że wniesienie powyższych opłat jest warunkiem rozpatrzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku o wpis do rejestru, a także o jego zmianę lub wykreślenie.

Zmiana lub wykreślenie wpisu

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze instytucji pożyczkowych oraz wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru instytucji pożyczkowych podlegają opłacie w wysokości 200 zł.

Termin na przekazanie informacji o zmianach

O każdej zmianie instytucja pożyczkowa danych objętych wpisem do rejestru musisz poinformować niezwłocznie KNF. Niezwłocznie oznacza w tym wypadku zogodnie z ustawą, że powinineś to zrobić nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty

Pamiętaj, że podmiotem, który wnosi opłaty związane z wnioskiem o wpis do rejestru lub zmianą czy wykreśleniem wpisu jest sama instytucja pożyczkowa – nie może tego zrobić inny podmiot.

Ta zasada, na podstawie art. 59ag ust.2 ustawy o kredycie konsumenckim, nie dotyczy jedynie sytuacji gdy wykreślenie następuje z urzędu przez KNF.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Ilonę Bałdygę Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ilona Bałdyga z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: