Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Usługi płatnicze

Dziś tylko krótka informacja o współpracy Komisji Nadzoru Finansowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obie instytucję współpracują już od 2008 roku kiedy to podpisały pierwsze porozumienie o współracy. Jak można się domyślić głównym celem porozumenia jest wsparcie w ściganiu przestępstw na rynku finansowym, ale obejmuje też np. cele np. edukacyjne. Taka współpraca jest możlia na podstawie […]

Ministerstwo Finansów opublikowało informację o usunięciu awarii systemu CRBR. Można więc przesłać zgłoszenie beneficjentów jeszcze dziś do końca dnia. W komunikacie ministerstwa wskazano, że termin dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. upływa 17 lipca 2020 r. co brzmi uspokajająco w kontekście literalnego brzmienia przepisów dotyczących możliwości zawieszenia biegu terminu na zgłoszenie  beneficjentów […]

Zostawiłeś zgłoszenie wpisu do CRBR na ostatnią chwilę, a tu… awaria! Wydłużenie terminów z powodu awarii CRBR W poniedziałek, 13 lipca, mijał termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). I dokładnie w tym dniu pojawiły się problemy z systemem informatycznym CRBR. Część użytkowników nie była w stanie wypełnić formularza i wysłać informacji […]

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 13 października 2019 roku spółki są zobowiązane do zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Do CRBR zgłaszamy beneficjentów spółek: ✔ jawnych ✔ komandytowych ✔ komandytowo-akcyjnych ✔ z ograniczoną odpowiedzialnością, ✔ prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 roku) ✔ akcyjnych […]