Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

nadzór na instytucją pożyczkową

Jeśli słyszymy „instytucja finansowa” to kojarzy nam się to automatycznie ze ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad taką instytucją. Jednak w praktyce nie wszystkie instytucje działające na rynku finansowym są nadzorowane przez KNF. Insytucje pożyczkowe należą właśnie do tych, których działalnosć nie podlega nadzorowi komisji. Ograniczone kompetencje KNF Faktycznie Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje […]