Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Nadzór nad instytucją pożyczkową – jeśli nie KNF to kto?

Ilona Baldyga07 sierpnia 2020Komentarze (0)

Jeśli słyszymy “instytucja finansowa” to kojarzy nam się to automatycznie ze ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad taką instytucją.

Jednak w praktyce nie wszystkie instytucje działające na rynku finansowym są nadzorowane przez KNF. Insytucje pożyczkowe należą właśnie do tych, których działalnosć nie podlega nadzorowi komisji.

Ograniczone kompetencje KNF

Faktycznie Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje bieżącego nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych – przepisy po prostu nie przewidują dla niej takich uprawnień. KNF może przeprowadzić kontroli, oceny ryzyka prowadzenia działalności, żądać przedstawienia dokumentów i danych wewnętrznych, czy ocenić zgodność działania z ustawą o kredycie konsumenckim.

KNF prowadzi jedynie rejestr instytucji pożyczkowych. Do rejestru wpisuje podmioty spełniające wymagania przewidziane w ustawie o kredycie konsumenckim, a odmawia wpisu tym, które tych wymogów nie spełniają lub usuwa z rejestru te podmioty, które wymogi przestały spełniać.

Przy tym jeśli instytucja spełnia wymagania przenawidziane przepisami to KNF nie może odmówić jej wpisu do rejestru.

Kto nadzoruje insytucję pożyczkową?

Instytucja pożyczkowa ma zatem dużo więcej swobody w działanu niż np. firmy inwestycyjne czy banki, które są objęte tzw. nadzorem systemowym.

Lecz należy pamiętać, że praktyki instytucji pożyczkowych bada UOKiK, komptenecje do prowadzenia postępowań wynikających z reklamacji klientów ma Rzecznik Finansowy, zgodność z wymogami dotyczącymi przetwrzania danych osobowych klientów insytucji pożyczkowej sprawdzić może zawsze GIODO, a w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy uprawnienia nadzorcze względem instytycji pożyczkowej jako instytucji obowiązanej ma GIIF.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Ilonę Bałdygę Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ilona Bałdyga z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: