Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Rejestr pośredników kredytowych. Opłaty za wpis do rejestru pośredników

Ilona Baldyga08 września 2020Komentarze (0)

Rejestr pośredników kredytowych prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i publicznie dostępny na stronie internetowej KNF. Składa sie on z dwóch części:

Dział I – gdzie wpisywani są pośrednicy kredytu hipotecznego, działający na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dział II – gdzie wpisywani są pośrednicy kredytowi, działający na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim

Podział na te dwa działy odzwierciedla odmienne nieco zasady co do rozpoczęcia i prowadzenia działalności i odmienny reżim nadzoru nad tymi kategoriami pośredników.

Opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia dla pośrednika
kredytu hipotecznego (wpis do działu I)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, i powinna być uiszczona od wniosku dotyczącego:

  • pośrednika kredytu hipotecznego, o
  • powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego.

Opłacie skarbowej nie podlegają natomiast wnioski o wpis:

  • powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz wyłącznie jego kredytodawcy,
  • agenta.

Opłaty od wniosku o wpis do rejestru
pośredników kredytowych (dział II)

Wniosek o wpis do działu II rejestru pośredników kredytowych, zgodnie z art. 59dc ustawy o kredycie konsumenckim podlega opłacie w wysokości 600 zł.

Zaś od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru wnosi się opłatę w wysokości 200 zł. Opłaty te są przeznaczane na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Ilonę Bałdygę Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ilona Bałdyga z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: