Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Pośrednik kredytu hipotecznego lub agent – procedura notyfikacyjna

Ilona Baldyga13 sierpnia 2020Komentarze (0)

Co się dzieje po otrzymaniu pisma
notyfikacyjnego przez KNF?

Jako pośrednik kredytu hipotecznego lub agent złożyłeś zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności w innym kraju Unii Europejskiej (tzw. państwie goszczącym)… i co dalej?

Otóż Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przesyła zawiadomienie do odpowiednich organów nadzoru finansowego państwa UE, w którym chcesz prowadzić działalność. KNF robi to w terminie miesiąca od momentu otrzymania zawiadomienia i jednocześnie informuje podmiot, który złożył zawiadomienie.

Jak wygląda procedura w państwie goszczącym?

Jak już wiesz z poprzedniego wpisu nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia w państwie goszczącym.

Gdy organ nadzoru finansowego państwa goszczącego otrzyma przesłane przez KNF zawiadomienie to dokonuje wpisu w rejestrze pośredników tego państwa.

Kiedy można rozpocząć działalność
w państwie goszczącym?

Zgodnie z art. 32 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi działalność na terenie państwa goszczącego możesz rozpocząć po upływie miesiąca od daty otrzymania od KNF informacji, że przesłała zawiadomienie do państwa goszczącego.

Jeśli w państwie goszczącym przepisy dotyczące wykonywania działalności przez pośredników lub agentów nie są dostosowane do wymogów prawa unijnego to organ nadzoru finansowego tego kraju poinformuje cię o tym, a także o warunkach jakie musisz spełnić działając w tym kraju.

Informowanie o zmianach danych z pisma notyfikującego

Pamiętaj, że jako pośrednik kredytu hipotecznego czy agent, masz obowiązek informować KNF o zmianach danych, które wskazałeś w piśmie notyfikującym.

Taką informację należy przesłać również gdy zamierzasz zakończyć swoją działalność  w innym państwie UE. Przepisy nie wskazują w jakim terminie ta informacja powinna być przesłana do KNF, jednak praktyka oraz komentarze wskazują, że trzeba ją złożyć niezwłocznie – przyjmuje się, że  w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Konsekwencje działania bez notyfikacji

Co się wydarzy jeśli nie dopilnujemy obowiązku zgłoszenia zawiadomienia o zamiarze działania w innym państwie lub zaczniemy działać zanim upłynie wskazany powyżej miesiąc czasu od momentu otrzymania od KNF informacji o przesłaniu zawiadomienia do państwa goszczącego?

Jeśli KNF uzna taką niefrasobliwość za rażące naruszenie ustawy to cofnie zezwolenie na prowadzenie działalności (art. 74 ust. 1 pkt. 4 Ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami).

Konsekwencje są dość drastyczne, bo musisz pamiętać też, że jeśli prowadzisz działalność w większej ilości państw goszczących to KNF cofając zezwolenie powiadomi o tym w ciągu 14 dni organy wszystkich państw UE, w których prowadzisz działalność. Zatem w tym wypadku niefrasobliwość naprawdę nie popłaca… 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: