Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Awaria CRBR – czy termin jest wydłużony dla wszystkich?

Ilona Baldyga15 lipca 2020Komentarze (0)

Zostawiłeś zgłoszenie wpisu do CRBR na ostatnią chwilę, a tu… awaria!

Wydłużenie terminów z powodu awarii CRBR

W poniedziałek, 13 lipca, mijał termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). I dokładnie w tym dniu pojawiły się problemy z systemem informatycznym CRBR. Część użytkowników nie była w stanie wypełnić formularza i wysłać informacji o beneficjentach rzeczywistych. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym wydłużyło termin do 14 lipca 2020 roku powołując się na wydłużony czas akceptacji zgłoszeń i czasowy brak dostępu do strony www rejestru. Następnego dnia (14 lipca) w kolejnym swoim komunikacie Ministerstwo Finansów wydłużyło termin „do czasu usunięcia trudności”, ponieważ nadal są problemy z systemem CRBR.  Jeśli nie udało Ci się wysłać  zgłoszenia w terminie to pozostają dalsze próby… i śledzenie komunikatów Ministerstwa Finansów

Czy termin jest przedłużony dla wszystkich?

W obu swoich komunikatach Ministerstwo Finansów opiera się na art. 60 ust. 3 jako podstawie prawnej do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. I tu może być przysłowiowy pies pogrzebany…. Otóż stosując wykładnię literalną przepisu musimy zauważyć, że art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje, że w przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego organ właściwy w sprawach rejestru informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. I tak się stało w tym wypadku. Wątpliwości budzi fakt, że przepis art. 60 ust. 3 ma zastosowanie interpretując go literalnie jedynie do spółek, które powstały po 13 listopada 2020 roku! Przepis ten ma bowiem zastosowanie do wydłużenia biegu terminów na wpis do CRBR wskazanych w art. 60 ust. 1, w którym to mowa o terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – a więc przepis ten dotyczy jasno obowiązków dla spółek, które powstały po 13 października 2019 roku.

Art. 60. 1. Informacje, o których mowa w art. 59, są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

2. Do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego organ właściwy w sprawach Rejestru informuje o ich wystąpieniu i usunięciu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W takim przypadku do biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu od chwili wystąpienia awarii lub zakłócenia wskazanych w informacji zamieszczonej w tym Biuletynie do chwili zamieszczenia informacji o ich usunięciu.

Dla spółek powstałych przed 13 października 2019 roku przepis art. 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje bowiem wyraźnie 9-miesięczny (do 13 lipca 2020) termin na zgłoszenie beneficjentów do CRBR.

Co ze spółkami wpisanymi do KRS przed 13 października 2019?

Sen z powiek zarządom spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 roku spędza fakt, że spółka która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia informacji, o beneficjentach rzeczywistych w terminie, podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 złotych. Jeśli przyjąć restrykcyjną i literalną wykładnię to spółkom tym (jeśli nie zdołały wpisać beneficjentów do rejestru do 13 lipca br.), grozi taka właśnie kara.

Czy spółka, która nie wpisała beneficjentów rzeczywistych do CRBR z powodu awarii może uniknąć kary?

Hm… w tym momencie na pewno należy monitorować funkcjonowanie systemu CRBR oraz komunikaty na stronie Ministerstwa Finansów i wysłać zgłoszenie możliwie najszybciej jak tylko będzie to możliwe. A ponadto należałoby uwzględnić okoliczności, w których termin nie mógł być dochowany – tj. awarię leżącą nie po stronie spółki lecz systemu informatycznego ministerstwa oraz zastosować wykładnię funkcjonalną wskazanych powyżej przepisów art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wykładnia funkcjonalna polega na interpretowaniu przepisu w taki sposób aby było to zgodne z celem i sensem jakiemu służyło jego powstanie, i uwzględnienie tego do racjonalnie miało być osiągnięte za pomocą danego zapisu.

W tym wypadku cel jest tak dla nowopowstałych spółek, jak i spółek które zostały wpisane do KRS przed 13 października ubiegłego roku – taki sam, tj. ujawnienie danych o beneficjentach rzeczywistych, a sam obowiązek i dane, które podlegają wpisowi do rejestru ma identyczny zakres. Informacja o zakłóceniach systemu informatycznego została opublikowana zgodnie z wymogami art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Organ ma możliwość odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej przewidzianej przepisami. Zatem również w wypadku awarii, z którą teraz mamy do czynienia można odstąpić od wymierzania kary za spóźnione zgłoszenie danych do rejestru. Na dzień dzisiejszy żaden komunikat w tym zakresie nie został jednak opublikowany. Jeśli oficjalnie komunikatu w tym zakresie nie będzie to w indywidualnej sprawie można będzie również wnosić o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej uzasadniając ten wniosek odpowiednio.

 

***

Przeczytaj też:

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: