Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Agent firmy inwestycyjnej – obowiązkowe opłaty

Ilona Baldyga14 lipca 2020Komentarze (0)

Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej, a później prowadzenie działalności przez agenta wiąże się z opłatami wymaganymi przez przepisy.

Opłaty wnoszone przez firmę inwestycyjną

Wpis agenta firmy inwestycyjnej do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 złotych. Opłatę tę wnosi firma inwestycyjna składając wniosek o wpis do rejestru AFI.

Jeśli wniosek składa w imieniu firmy inwestycyjnej jej pełnomocnik (np. radca prawny) to dodatkowo obowiązuje opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Opłaty wnoszone przez agenta firmy inwestycyjnej

Po rozpoczęciu działalności jako agent firmy inwestycyjnej musisz pamiętać o corocznej opłacie, w wysokości równowartości w złotych 500 euro (przeliczamy według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP na dzień poprzedzający dokonanie wpłaty).

Każdy agent jest zobowiązany do jej wniesienia na podstawie art. 163 ust. 8 ustawy obrocie instrumentami finansowymi. Jest to opłata z tytułu nadzoru i służy pokryciu kosztów funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i jej urzędu.

Termin wniesienia tej opłaty to maksymalnie ostatni dzień trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego, za który wnoszona jest opłata.

Opłatę, zgodnie z art. art. 17 ust. 9 pkt 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, trzeba wnieść w pełnej wysokości za rok kalendarzowy, w którym AFI rozpoczął swoją działalność. Jeśli AFI rozpoczął działalność po zakończeniu trzeciego kwartału roku kalendarzowego to opłatę zobowiązany jest wnieść do ostatniego dnia czwartego kwartału.

Terminy wnoszenia opłat określa się na podstawie przepisu §16 rozporządzenia ministra finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów w nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Opłaty na rzecz firmy inwestycyjnej?

Działając jako agent firmy inwestycyjnej nie będziesz  mieć obowiązku wnoszenia żadnych opłat na rzecz firmy inwestycyjnej – przepisy nie przewidują takich opłat.

***

Więcej o Agencie Firmy Inwestycyjnej przeczytasz tutaj>>

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Bałdyga, ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Bałdyga, ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: