Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Nowe porozumienie KNF i CBA o współpracy i wymianie informacji

Ilona Baldyga11 sierpnia 2020Komentarze (0)

Dziś tylko krótka informacja o współpracy Komisji Nadzoru Finansowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obie instytucję współpracują już od 2008 roku kiedy to podpisały pierwsze porozumienie o współracy.

Jak można się domyślić głównym celem porozumenia jest wsparcie w ściganiu przestępstw na rynku finansowym, ale obejmuje też np. cele np. edukacyjne.

Taka współpraca jest możlia na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dnia 6 sierpnia 2020 roku KNF i CBA podpisały nowe porozumienie o współpracy, a w treści komunikatu o jego zawarciu czytamy, że dotyczy ono wzajemnego przekazywania sobie informacji, udostępniania ich innym podmiotom, sprawną współpracę w trybie roboczym, a także szerszej współpracy w zakresie ujawniania, zwalczania oraz zapobiegania naruszeń prawa w związku z prowadzeniem działalności na rynku finansowym. Porozumienie rozszerza zakres dotyczasowej współpracy.

Czytamy też w komunikacie, że porozumienie obejmuje zasady:

uzgadniania oraz podejmowania przez CBA i KNF, w zakresie swojej właściwości, wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zakresie ich zainteresowania.

Pełną treść komunikatu w sprawie nowego porozumienia KNF i CBA, który pojawił sie na stronie internetowej KNF, znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Ilonę Bałdygę Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ilona Bałdyga z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: