Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Jeśli chcesz działać jako pośrednik kredytu hipotecznego lub agent w innym kraju Unii Europejskiej…

Ilona Baldyga04 sierpnia 2020Komentarze (0)

Co zrobić by móc działać w innych krajach UE?

Jeśli jesteś pośrednikiem kredytu hipotecznego lub agentem i masz swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, to możesz też działać w każdym innym kraju Unii Europejskiej (kraju goszczącym). Taką samą możliwość mają również na terenie Polski (jako tzw. państwa goszczącego) pośrednicy i agenci dopuszczeni do działania w innym kraju UE (państwie macierzystym) na zasadach tam obowiązujących.

Czy potrzebujesz zezwolenia?

Działalność w innym kraju można prowadzić w takim zakresie w jakim mamy możlwość, zgodnie z przepisami prawa,  działać w swoim państwie macierzystym. Zatem jeśli chcesz rozpocząć działalność w innym państwie UE to nie potrzebujesz dodatkowego zezwolenia na wykonywanie tam działalności – wystarczy, że w Polsce jesteś wpisany do rejestru pośrednków lub agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Musisz jedynie o swoim zamiarze zawiadomić KNF. KNF zaś w terminie jednego miesiąca powiadomi właściwe organy nadzoru danego państwa UE, w którym zamierzasz działać (jest to tzw. „powiadomienie paszportowe“) i jednocześnie poinformuje Ciebie jako pośrednika, że dokonała takiego powiadomienia.

Te same zasady dotyczą także kredytodawców, którzy chcą rozpocząć działalność w innych krajach UE i zamierzają tam wykonywać czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Agenci

Pewne ograniczenia co do działalności w innych krajach UE dotyczą agentów. Nie mogą oni działać na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego w państwie członkowskim, w którym nie obowiązują regulacje odnoszące się do podmiotów, które pełnią funkcję analogiczną do agenta – czyli w których pośrednicy kredytowi nie mają prawa działać poprzez agentów.

W jakiej formie można prowadzić działalność w innym kraju?

Możesz działać w innym państwie UE otwierając oddział lub prowadząc działalność transgraniczną bez otwierania oddziału. Niezależnie jaką formę działania w innym państwie zdecydujesz się wybrać konieczne jest przejście procedury notyfikacyjnej.

Nadzór nad działalnością prowadzoną w innym kraju UE

Pośrednicy kredytowi w swojej bieżącej działalności podlegają nadzorowi ze strony właściwych organów państwa pochodzenia, za wyjątkiem sytuacji gdy powiązany pośrednik świadczący usługi w innym państwie niż państwo pochodzenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Ilonę Bałdygę Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ilona Bałdyga z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: