Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta w innym kraju Unii Europejskiej

Ilona Baldyga04 sierpnia 2020Komentarze (0)

Jeśli działasz jako pośrednik kredytu hipotecznego lub agent i zamierzasz rozpocząć swoją działalność w innym kraju Unii Europejskiej, to zanim to zrobisz musisz złożyć pisemne zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Co powinno zawierać zawiadomienie do KNF?

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności w innym kraju Unii Europejskiej (tzw. pismo notyfikujące), powinno zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zawierać poniższe informacje:

1) nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium pośrednik kredytu hipotecznego zamierza utworzyć oddział lub prowadzić działalność transgranicznie,

2) firmę, siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika lub agenta,

3) firmę, siedzibę i adres oddziału, a także siedzibę i adres głównego miejsca wykonywania działalności,

4) firmy (nazwy) kredytodawców, na rzecz których działa pośrednik, gdy jest on powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego

Czy mogę wskazać kilka państw w jednym zawiadomieniu?

W jednym zawiadomieniu możesz wskazać kilka państw UE, w których zamierzasz prowadzić działalność.

Oczywiście dla każdego z tych państw trzeba podać wszystkie wymagane dane, o których mowa powyżej.

Opłaty i załączniki do zawiadomienia

Przepis nie wymaga przedstawienia jakichkolwiek dokumentów jako załączniki. Zawiadomienie nie jest objęte opłatą skarbową.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 688 884e-mail: ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Ilonę Bałdygę Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ilona Bałdyga z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ilona.baldyga@legalcompliance.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: