Ilona Bałdyga

ekspert compliance
aplikant radcowski

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

W jakiej formie prawnej może działać dom maklerski?

Ilona Baldyga26 maja 20212 komentarze

Być może to będzie niespodzianką dla niektórych czytelników w jakiej formie prawnej może działać dom maklerski. Dom maklerski może działać nie tylko jako spółka kapitałowa tj. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także jako spółka osobowa.

Wybór formy prawnej dla domu maklerskiego będzie uzależniony od zakresu działalności maklerskiej jaką zamierza on prowadzić.

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mogą prowadzić działalność w pełnym zakresie usług maklerskich, mogą więc świadczyć każdą z usług maklerskich, natomiast spółki osobowe mogą działać w  ograniczonym zakresie, tj:

 • spółka komandytowo-akcyjna może prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; doradztwie inwestycyjnym; doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; sporządzana analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji
 • spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka jawna mogą prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych

Zatem spółki osobowe  nie mogą świadczyć usług maklerskich z których wykonywaniem wiąże się konieczność  zaangażowania wysokiego kapitału własnego, które wiążą sie z przechowywaniem aktywów klientów lub które wiążą się z koniecznością zapewnienia nieprzewanego świadczenia takiej usługi, co w praktyce wymaga zaangażowania raczej skomplikowanych środków techniczno-organizacyjnych.

Wymogi wobec wspólników spółek osobowych

Komplementariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej, oraz wspólnikami w spółce jawnej czy partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby posiadające licencję maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

Takich wspólników musi być w spółce co najmniej dwóch. Jak widać wymogi te dotyczą wspólników posiadających nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

W domach maklerskich działających jako spółki kapitałowe wymogi określone kompetencyjne również istnieją – lecz dotyczą członków zarządu lub pracowników.

A w praktyce….

W praktyce domy maklerskie to spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dzień dzisiejszy żaden podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nie działa w formie spółki osobowej.

Nawet te, których działalność maklerska jest ograniczona do jednej czy dwóch usług maklerskich.  Co zupełnie nie dziwi biorąc pod uwagę nieograniczoną odpowiedzialność wspólników spółek osobowych i jednocześnie dość wysokie wymogi co do kapitału domu maklerskiego.

Intencją wprowadzenia w roku 2005 możliwości prowadzenia działalności maklerskiej w formie spółki osobowej było zwiększenie konkurencyjności na rynku. W takiej formie mogłyby działać bardzo niszowe domy maklerskie z wąską specjalizacją prowadzone przez ekspertów z doświadczeniem w danej specjalizacji lub podmioty, które prowadziłyby np. jedną czy dwie nieskomplikowane działalnóści. Jendak w praktyce rynek nie polubił domów maklerskich w formie spółek osobowych.

***

Po przeczytaniu: „W jakiej formie prawnej może działać dom maklerski?”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Piotr 27 maja, 2021 o 15:09

  A czy sp. k. po ostatnich zmianach mają w ogóle jeszcze sens?
  Czy już w ich miejsce raczej sp. z o. o.?

  Odpowiedz

  Ilona Baldyga 27 maja, 2021 o 18:45

  Trudno odpowiedzieć na tak ogólnie postawione pytanie 🙂 to zależeć będzie od konkretnej sytuacji 🙂 Domyślam się, że to pytanie może być związane ze zmianami podatkowymi i dotyczy prawdopodobnie optymalizacji opodatkowania dzięki korzystaniu z formy spółki komandytowej – na pewno po zmianach podatkowych spółka komandytowa może stracić na atrakcyjności dla wielu przedsiębiorców, i dla wielu nie będzie już sensu utrzymywać struktur opartych na dwóch spółkach (spółce z o.o. i spółce komandytowej). Choć nie jest to wcale być regułą… Każdą sytuację trzeba jednak przeanalizować indywidualnie – nie ma innej rady.
  Natomiast spółki komandytowe istnieją przecież nie tylko z powodów podatkowych, i mogą być mieć przewagę nad innymi spółkami osobowymi np. dzięki temu, że pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności wspólników.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ib Legal Ilona Bałdyga, Wilcza 29a lok. 7, 00-544 Warszawa w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: