Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

kapitał założycielski

Środki przeznaczone na założenie domu maklerskiego niezależnie od jego formy prawnej powinny pochodzić ze środków własnych jego założycieli. Celem przyjęcia takiej zasady ma być zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz tego, że będzie to podmiot silny pod względem posiadanego kapitału. Stąd wprowadzone w art. 95 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  ograniczenie co do źródeł pochodzenia środków przeznaczanych […]

Dom maklerski może powstać i funkcjonować jako spółka kapitałowa lub spółka osobowa. Jednak wysokość kapitału założycielskiego jest inna niż w wypadku wymogów dla danej spółki działającej w innej branży. Co to jest kapitał założycielski domu maklerskiego Kapitał założycielski domu maklerskiego to suma kapitału zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony, kapitału zapasowego, niepodzielonego zysku z […]

Jak założyć firmę pożyczkową? Firmy pożyczkowe są istotną dla banków konkurencją na pożyczkowym rynku. Dla potencjalnego klienta atrakcyjna jest prostota procedur i ograniczenie formalności, którymi charakteryzują się instytucje pożyczkowe w porównaniu do skomplikowanych procedur i wymogów bankowych. W ostatnich latach rynek pożyczek w Polsce rozwijał się, również dzięki atrakcyjnym ofertom pożyczek udzielanych przez internet. Dostępne […]