Ilona Bałdyga

ekspert compliance
radca prawny

Od 2005 jestem związana z rynkami finansowymi i kapitałowymi. Pracowałam dla banków i domów maklerskich oraz wspierałam inne podmioty działające na tych rynkach od strony zapewnienia zgodności ich działalności z wymogami prawnymi i wymogami organów nadzoru.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Być może to będzie niespodzianką dla niektórych czytelników w jakiej formie prawnej może działać dom maklerski.

Dom maklerski może działać nie tylko jako spółka kapitałowa tj. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także jako spółka osobowa.

Wybór formy prawnej dla domu maklerskiego będzie uzależniony od zakresu działalności maklerskiej jaką zamierza on prowadzić.

W jakiej formie prawnej może działać dom maklerski

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mogą prowadzić działalność w pełnym zakresie usług maklerskich, mogą więc świadczyć każdą z usług maklerskich, natomiast spółki osobowe mogą działać w ograniczonym zakresie, tj:

Czytaj dalej >>>

Dom maklerski może powstać i funkcjonować jako spółka kapitałowa lub spółka osobowa. Jednak wysokość kapitału założycielskiego jest inna niż w wypadku wymogów dla danej spółki działającej w innej branży.

Kapitał założycielski domu maklerskiego

Co to jest kapitał założycielski domu maklerskiego

Kapitał założycielski domu maklerskiego to suma kapitału zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony, kapitału zapasowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz kapitałów rezerwowych z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Zaś w przypadku spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej przez kapitał zakładowy rozumie się sumę wkładów wniesionych do spółki przez jej wspólników.

Czytaj dalej >>>

Ponieważ temat możliwości ubiegania się o odszkodowanie za szkodę, która powstała w wyniku współpracy ze spółką umieszczoną na liście ostrzeżeń publicznych KNF jest ciekawy tak dla podmiotów rynku finansowego jak i dla ich klientów – to dziś dwa bardzo ciekawe orzeczenia w sprawach o odszkodowania – przeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko bankowi, który prowadził rachunki spółki wpisanej na listę ostrzeżeń.

Sprawy odszkodowań dla klientów firmy umieszczonej na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Pozwany: Skarb Państwa

Klient firmy, która znajdowała się na liści ostrzeżeń podpisał z tą firmą umowę, powierzył swoje środki, które niestety później stracił.

Postanowił zatem ubiegać się od Skarbu Państwa oraz Prokuratora Generalnego zwrotu zainwestowanej kwoty.

Czytaj dalej >>>

We wcześniejszych wpisach dotyczących listy ostrzeżeń publicznych KNF, pisałam, że wpisanie podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych może spowodować negatywne konsekwencje dla firmy. Czy w przypadku szkody dla firmy może ona ubiegać się o odszkodowanie lub o usunięcie z listy? Dziś właśnie o tym.

Spółka na liście ostrzeżeń KNF

Odszkodowanie za umieszczenie na liście ostrzeżeń KNF?

Po kilkunastu latach funkcjonowania listy ostrzeżeń KNF mieliśmy już do czynienia z sytuacjami, gdy firma umieszczona na liście poniósłszy negatywne konsekwencje biznesowe publikacji jej nazwy na liście postanowiła ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za naruszenie dóbr osobistych.

Z takim pozwem wystąpiła znana chyba wszystkim spółka Amber Gold Sp. z o.o. Uprzedzając Wasze zdziwienie takim pozwem tej akurat spółki muszę dodać, że w tym czasie postępowanie karne jeszcze nie było na tak zaawansowanym etapie (choć już toczyło się postępowanie o podejrzenie popełnienia przestępstwa), aby taki pozew mógł budzić ogromne zdziwienie.

Czytaj dalej >>>

Co tak naprawdę znaczy fakt, że firma jest na liście ostrzeżeń publicznych KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)? Czy z taką firmą należy zerwać współpracę? Czy to jest niebezpieczne dla konsumentów i kontrahentów firmy?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno nie można lekceważyć faktu znalezienia się na liście ostrzeżeń i należy być czujnym.

Nie ulegajmy jednak emocjom zbyt pochopnie. Zawsze zbadajmy dokładnie case danej firmy by podjąć świadomą decyzję co do kontynuacji bądź nie współpracy z taką firmą.

Dlaczego?

Firma na liście ostrzeżeń publicznych KNF - a może niewinna?

Lista ma charakter informacyjny i ma informować o ryzyku związanym ze współpracą z daną firmą. To, że dana firma jest liście nie musi oznaczać, że działa ona nielegalnie, a jej pracownicy popełniają przestępstwa na rynku finansowym.

Warto przypomnieć, że na liście ostrzeżeń publicznych mogą się znaleźć przedsiębiorcy działający w różnych branżach – nie tylko firmy określające się jako podmioty rynku finansowego.

Czytaj dalej >>>